.::. PVC Sondaj Boruları .::.

Derin sondaj boruları düz ve filtreli  olarak iki tipte üretilmektedir.  PVC derin kuyu borularının en önemli avantajı hafif ve kolay montaj edilebilmeleridir.

Ayrıca çürümeye ve korozyona karşı uzun ömürlü olmalarıdır.  PVC derin kuyu borularının yanında ek parçaları da üretim kartelamızın içinde yer almaktadırlar.

Sondaj borularının; biri ucu erkek başlı dıştan pasolu, diğer ucu dişi, içten pasolu olmasıyla montajı çok kolaydır. Boruların  her iki ucundaki trapez dişler bir seferde aynı anda açıldığından kuyunun borulanması esnasında sürat ve kolay montaj imkanı sağlamaktadır. Borular tam merkezli olduğundan dolayı, etrafında kalan eşit boşluk sayesinde düzgün çakıllama yapılabilmesine ve pompa montajına imkan sağlamaktadır.

100 Metre Derinliğe Kadar
Dış Çap Et Kalınlığı İç Çap Diş Ölçüsü Ağırlığı kg (kapalı)
Boru(mm) Tube(inch) mm Tolerans mm (min) mm --- 2 mt 3 mt 4 mt
140 5.1/2" 6,5 +0,90 -0,00 125,3 TR 140x6 8,400 12,450 16,500
175 6.5/8" 8,0 +1,00 -0,00 157,0 TR 175x6 12,850 19,050 25,250
200 8" 9,0 +1,20 -0,00 179,6 TR 200x6 16,500 24,500 32,500
225 8.5/8" 10,0 +1,20 -0,00 202,6 TR 225x6 20,700 30,700 40,700
280 10.3/4" 12,5 +1,40 -0,00 252,2 TR 280x12 32,370 47,900 63,430
 

Borular yüklenirken ve taşınırken yere çarpılmamalı, özellikle başlardaki dişler korunmalıdır. Boruların depolanmasında deformasyona karşı tedbir alınmalı ve direkt güneş ışınlarından korunmalıdır. Erkek başın dişleri üzerindeki koruyucu, boru kuyuya indirilinceye kadar çıkartılmamalıdır. Borular döşeneceği zaman son olarak dikkatli bir şekilde iyice kontrol edilmeli ve gözle görünebilir kusuru olan borular döşenmemelidir.Kullanılabilecek pompaya uygun boru seçilmeli, açılacak kuyu çapı da bu boruya uygun olmalıdır. Pompa seçimi, boruların iç çapı dikkate alınarak yapılmalıdır. Düşey milli pompalar veya pompa bağlantılarıyla ilgili parçalar borulara oturtulmamalıdır. Boru dişleri kolay girsin diye gres yağı v.b. yağlar kullanılmamalıdır, su sabun yeterlidir. Boru dişleri iyi tutsun diye yapıştırıcı sürülmemelidir. Yapıştırıcı, dişleri bozar ve boruyu eritir. Boru montajında kayışlı sıkma anahtarı gibi borulara zarar vermeyen uygun aletler kullanılmalıdır. Boruların kuyu içinde tam dik durması için, her 8 m'de bir merkezleme yayı kullanılmalıdır. Özellikle en alttaki kapalı boruda bir tane bulunmasına dikkat edilmelidir. Boru kuyuya inerken yavaş ilerliyorsa, boru içine tabancadan veya kova ile kuyu çamuru doldurulmalı, boruya darbe vurulmamalıdır. Boru kuyuya takılmışsa çakılmamalı, geriye çekip tekrar salınmalı, boru inmiyorsa kuyu matkapla tekrar taranmalı ve sonra boru kuyuya tekrar indirilmelidir. Boru kuyu dibine değdikten sonra en az 10 cm yukarı çekip askıya alınmalı ve çakıllama bitinceye kadar borunun dik durması için askıda tutulmalıdır.

     
Redüksiyon  Boyutları
D1 D2 h (±25)
140 125 260
175 140 375
200 175 400
225 200 560
280 225 575

 

Mahmuz Boyutları
D h (±25)
140 257
175 295
200 322
225 348
280 410

 

Dış Çap DO Yarık Sayısı
(n)
Yarık Genişliği
(w)
Yarılı Alanı
%
mm inch
140 5.1/2 5 2 12
175 6.5/8 5 2 11
200 8 5 2 11
225 8.5/8 6 2 11
280 10.3/4 6 2 10

 

çap DO D1 D2 d1 H1 H2 Hatve
mm inch
140 5.1/2" 135,3 140,5 139,5 3,1 2,1 6
175 6.5/8" 170,3 175,5 174,5 3,1 2,1 6
200 8" 195,3 200,5 199,5 3,1 2,1 6
225 8.5/8" 220,3 225,5 224,5 3,1 2,1 6
280 10.3/4" 319 279 278 5 4 12

 

 

Derinkuyu Borularının Kritik Çökme Basınçları; Toprağın derinliklerine inildikçe jeolojik birim ve yapılar değişik karakterler göstermekte ve buna bağlı olarak kuyularda karşılaşabilecek problemler de farklı olmaktadır. Normal şartlarda düşey gerilmeler derinlikle artmakta ve yatay gerilmelerden büyük olmaktadır. Ancak; Tektonik gerilmeler, Jeolojik yapı değişiklikleri, Fay ve kıvrımların yapısı, Ortamın sıcaklığı, Tabakaların süreksizliği gibi olaylar yatay gerilmeleri arttırmakta ve bazı hallerde yatay gerilmeler düşey gerilmelerden daha büyük olabilmektedir. Kuyu borusu seçerken özellikle yatay gerilmelerin bilinmesi ve boru seçiminin buna göre yapılması gerekir. Normal zeminlerde düşey gerilmeler (Sv) derinlikle lineer olarak artarken, yatay gerilmeler (Sh) de buna paralel olarak artış gösterir.

Çapı Dış Çap Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3
t Pk t Pk t Pk
  mm mm kg/cm² MPa mm kg/cm² MPa mm kg/cm² MPa
50 60 4,5 31,12 3,052 - - - - - -
80 88 6,7 32,65 3,202 5,0 13,01 1,276 4,0 6,50 0,683
100 113 8,5 31,44 3,084 6,5 13,53 1,327 5,0 5,98 0,638
110 125 9,3 30,35 2,976 7,1 13,00 1,275 5,5 5,88 0,577
125 140 10,4 30,19 2,961 8,0 13,25 1,299 6,5 6,95 0,689
150 175 12 30,20 2,953 10,0 13,25 1,299 8,0 6,62 0,650
175 200 - - - 11,5 13,53 1,327 9,0 6,31 0,619
200 225 - - - 13,0 13,71 1,345 10,0 6,07 0,595
250 280 - - - 16,0 13,25 1,299 12,5 6,15 0,604
300 330 - - - 19,0 13,56 1,330 14,5 5,85 0,575
350 400 - - - 22,7 12,96 1,272 18,0 6,31 0,619
400 450 - - - 25,6 13,06 1,281 20,5 6,55 0,643
Sh/Sv = k olup; k= V/(1-V) şeklinde ifade edilir.
Burada, V = Poison oranı elastik davranışlı kayaçlarda 0,25 ve plastik davranışlı kayaçlarda ise 0,50'dir.
Normal zeminlerde; Sv = g.h ve Sh = k.Sv= (V/(1-V)).g.h dır.
Burada; h = Yükseklik, g = Kayacın yoğunluğudur.

Değişik yöre ve kayaçlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 0,3+100/h<k<0,5+1500/h bağıntısı elde edilmiştir.

Pk = (2E/1-V2).1/(SBO-1)2) bağıntısıyla verilir. Burada; Pk = Kritik çökme basıncı, E = Elastiklik modülü, V = Poison oranı, SBO = Standard boyut oranı (D/t) dır. Yatay yarıklı filtreli borularda kritik çökme basıncı, kapalı boruların yaklaşık 0,5 - 0,7'si kadardır.

Derinkuyu boruları kuyuya indirilirken kendi ağırlığından dolayı düşey kuvvetlerde; çakıllama, sondaj çamurunun temizlenmesi ve kuyu inkişafı (pompaj) sırasında da yanal kuvvetlere maruz kalır. Boruların bu yanal kuvvetlere dayanması esastır ve bu kuvvetlere kritik çökme basınçlarına kadar dayanırlar. Bu sebeple, kuyularda oluşacak yanal kuvvetler bulunmalı ve boru seçiminde dikkate alınmalıdır.